Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over wat wij doen of onze werkwijze?

Wat is ons uurtarief?

Onze uurtarieven verschillen per zaak en per afspraak vanaf € 150,00 tot € 300,00 per uur en soms meer. Dat is afhankelijk van de met u gemaakte prijsafspraken en het belang van de zaak. In letselschadezaken wordt gewerkt met het ASP-tarief.

Wij doen ook zaken voor rechtzoekenden die een laag inkomen hebben op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid de advocaatkosten betaalt. U betaalt alleen een eigen bijdrage (www.rechtsbijstand.nl). Wij zijn een High Trust kantoor dat wordt gecontroleerd door de Raad voor Rechtsbijstand.

Een ervaren LSA-letselschadespecialist kost doorgaans  € 240,00 ex 6% kantoorkosten. Normale tarieven voor onze ervaren advocaten beginnen vanaf € 175,00 per uur.

In letselschadezaken spreken we ook wel no cure no pay tarieven af. Dat is afhankelijk van de soort zaak en de inhoud van de zaak.

Een ervaren personen-familie/erfrecht advocaat van de vFAS rekent tenminste € 195,00 per uur naast kantoorkosten. Ook hier geldt weer afhankelijk van elke zaak en de inhoud van de zaak die de advocaat met u bespreekt.

Alle afspraken die met u gemaakt worden over geldzaken worden schriftelijk  met u overeengekomen en vastgelegd. Over de inhoud van de zaak ontvangt u periodiek mondeling of schriftelijk bericht van uw advocaat, zodat u op de hoogte blijft van de vorderingen in uw zaak.

Hoe worden onze kosten berekend?

Betalende zaken.

In elke zaak wordt met elke cliënt over de kosten gesproken voorafgaand aan onze dienstverlening. Die prijsafspraken worden schriftelijk met u overeengekomen en vastgelegd in een opdrachtovereenkomst.

Bij het berekenen van de kosten wordt gekeken naar de ervaring van de advocaat en het belang van de zaak. In een letselzaak die een schadevergoeding van enkele tonnen oplevert, leidt ook tot een hoger uurtarief volgens de ASP normen.

In familierechtelijke/erfrechtelijke zaken kan het uurtarief afhankelijk zijn van de ervaring, het belang en de gespecialiseerdheid van de vFAS advocaat.

Toevoegingszaken; gefinancierde rechtshulp.

Wij werken ook op toevoegingsbasis voor mensen met een smalle beurs (gefinancierde rechtshulp; zie http://www.rechtsbijstand.nl en wij zijn een High Trustkantoor. Daarvoor hebben we een relatie met de Raad voor Rechtsbijstand die ons controleert.

Wie betaalt de kosten van de advocaat?

Kosten advocaat.

U bent zelf altijd de opdrachtgever in al onze zaken en dus kostenplichtig jegens ons MAAR in letselzaken en in het aansprakelijkheidsrecht wordt na erkenning van de aansprakelijkheid de schade plus de kosten advocaat doorgaans betaald door de WA-verzekeraar. Wij maken onderdeel uit van uw schade. Datzelfde geldt voor onze medische- en andere adviseurs.

De kosten van de advocaat/arts vormen in letselzaken dan volgens art. 6:96 BW namelijk een onderdeel van uw schade. Daarover wordt echter door verzekeraars nogal eens een spel gespeeld dat gericht is om “goedkoop” met u af te rekenen, waardoor advocaat en cliënt uit elkaar gedreven worden als het gaat om 100% schaderegelen. Het kostenmiddel wordt nogal eens misbruikt om lage schades af te dealen. Daar waken wij met u voor. We zijn en blijven onafhankelijk.

In familierechtelijke en erfrechtelijke zaken betaalt u de kosten zelf: als betalende cliënt of met een toevoeging (via de gefinancierde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand).

In een proces bij de rechtbank betaalt u alle kosten en griffiekosten zelf en moet u ermee rekening houden dat u veroordeeld kunt worden bij verlies van de zaak in de proceskosten volgens vaste liquidatietarieven.

Werken jullie op no cure no pay basis?

In aangewezen zaken kunnen wij na overleg met de Orde van Advocaten op no cure no pay basis werken.