Letselschade / verzekeringsrecht

Twee advocaten van Camps Advocatuur houden zich full time bezig met letselschade- en verzekeringsrechtelijke zaken. We zijn lid van LSA (zie www.lsa.nl) en ASP lid omdat we louter voor slachtoffers optreden (zie www.asp-advocaten.nl). Daarnaast zijn we lid van Peopil voor de internationale contacten.

Bij ons vindt U advocaten die niet zomaar snel tevreden zijn met de resultaten in een onderhandeling  met verzekeraars, maar die doorvechten voor U als het moet. Dat is ook onze meerwaarde boven bijv.een letselschadebureau die niet naar de Rechtbank kan als dat moet. Uiteraard in overleg met U. Wij zeggen altijd:

de aanhouder wint.

Dat houdt in dat wij in de letselschadepraktijk vooral voor slachtoffers werken van verkeerongevallen, bedrijfsongevallen, beroepsziekten, medische kunstfouten van artsen/ziekenhuizen en tandartsen en paramedici. Tevens behandelen wij strafrechtelijke mishandelingen of zedenmisdrijven aan de slachtofferzijde en we zijn lid van Langzs.

We onderhandelen veel met verzekeraars (WA of AVB of AOV-verzekeraars etc.) van allerlei aard om tot een redelijke schaderegeling voor onze cliënten te komen. Soms wordt er geprocedeerd bij de Rechtbank als de verzekeraar niets of te weinig wil of een trukendoos hanteert.

We werken daarbij met eigen medische adviseurs en andere specialismen zoals arbeidsdeskundigen, rekenbureaus, zorgmanagers en WMO deskundigen. Camps Advocatuur heeft daarvoor in de loop der jaren een zorgvuldig en uitgekiend netwerk opgebouwd van mensen die ook kwaliteit willen leveren.

Camps Advocatuur in Duitsland.

Regelmatig hebben we te maken met Duitse cliënten die in Nederland letsel oplopen (bijv. op Texel) en omgekeerd: Nederlanders die in Duitsland letsel oplopen en daartoe werken we evl. samen met Duitse Rechtanwälte. We zijn te vinden in Duitsland onder www.koerperschaeden.de en via onze eigen website in Nederland.

Andere verzekeringszaken.

Ook in ongevallenverzekeringen (sommenverzekeringen) en SVI (schadeverzekering inzittenden) en in AOV verzekeringen voor zelfstandigen die ziek zijn, staan we hen terzijde indien nodig etc..

Gezondheidsrechtelijke vraagstukken komen regelmatig bij ons langs (bijv. misbruik van patiënt-privacyrechten, inzage in medische dossiers) en sociale zekerheidsproblematiek (WIA uitkering, bijstand-PW terugvorderingen, WAJONG-Ziektewetuitkeringen etc.), PGB’s en (thuis)zorgproblematiek etc.

Specialisten.

Wij zijn lid van de specialistenverenigingen LSA, ASP, Peopil en Langzs  die instaan voor een hoogwaardige kennisoverdracht en belangenbehartiging van letselschadeslachtoffers in de brede zin van het woord.

Op onze opdrachtovereenkomsten is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing en de geschillenregelingen die de specialistenverenigingen voorschrijven.