Wie moet verzekerde informeren bij welke zorgaanbieder hij zonder bijbetaling terecht kan?

Rechtbank Den Haag: ECLI:NL:RBDHA:2018:6611

De rechtbank Den Haag doet uitspraak over de vraag wie nou een informatieplicht heeft jegens de verzekerde/zorgvrager bij een budgetpolis. Daar kan een eigen bijdrage van de patiënt worden gevraagd.

Zilveren Kruis hanteerde een budgetpolis (naturapolis waarbij de verzekeraar alleen de medische behandelingen hoeft te vergoeden, die de verzekerde ondergaat bij gecontracteerde zorgaanbieders) en de vraag werd aan de rechtbank voorgelegd wie wie nou moet informeren.

De rechtbank besliste dat de consument/zorgvrager zelf moet onderzoeken of een bepaalde medische behandeling wordt vergoed of niet. Daarnaast zegt de wet in art. 38 en 39 Wet Marktwerking Gezondheidszorg (WMG) dat de zorgverzekeraar de patiënt/verzekerde ook moet informeren. Ook over de kleine lettertjes zelfs.

De verzekerde heeft aldus een eigen onderzoekplicht naar de inhoud van zijn verzekering en de zorgverzekeraar moet de zorgvrager zelfstandig informeren. De zorgaanbieder, bijvoorbeeld een ziekenhuis heeft die informatieplicht niet, maar wel natuurlijk ten aanzien van de geneeskundige behandelovereenkomst. Daarin moet de patiënt wel geïnformeerd worden over risico’s van de behandeling en behandelplannen etc. Dat vinden we in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst, de WGBO.

De NZa heeft daartoe een belangrijke folder uitgegeven voor deze materie: ”mijn zorgkosten; wie moet vooraf welke informatie betalen”.. Vraag het dus op als consument. https://www.nza.nl/contact/informatie-voor-patient-en-verzekerde/wie-moet-mij-informeren

 

 

 

Terug naar overzicht