Verkeersongevallen en slachtoffers

De Hoge Raad heeft zich recent weer eens uitgelaten over de bewijslast die whiplash slachtoffers hebben na verkeersongevallen.  Die is niet gering want volgens de Hoge Raad moet het slachtoffer bewijzen dat er geen alternatieve oorzaken waren/zijn van de ziekte en de arbeidsongeschiktheid van deze slachtoffers.

In deze casus had een slachtoffer bij een verkeersongeval chronische pijnklachten (subjectief) opgelopen maar daarna werd door de deskundigen een zich ontwikkelende schizofrenie (psychiatrische ziekte) ontdekt. Dat beperkte niet het causaal verband maar wel de omvang van de schade die dit slachtoffer kreeg uitgekeerd. Namelijk maar over 5 jaar na ongeval en dus niet tot aan zijn pensioen.

Want zo oordeelden de rechters: door een alternatieve oorzaak was cliënt ook ziek geworden en dat had zeer waarschijnlijk ook zonder ongeval kunnen plaatsvinden. Deze predispositie had dus wel degelijk een invloed op de omvang van de schade-uitkering.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2018:44

Terug naar overzicht