Loondoorbetaling 3e ziektewet jaar

Hof : 2017: 2508:

Loondoorbetaling derde ziektejaar .

In de meeste arbeidsovereenkomsten en cao’s wordt gebruikt gemaakt van de mogelijkheid het wettelijk minimum van 70% aan te vullen tot (bijvoorbeeld) 100%. Deze arbeidsovereenkomsten en cao’s vermelden meestal niets over het derde ziektejaar. Werknemers gaan er daarom vaak vanuit dat zij gedurende de periode waarover een loonsanctie is opgelegd door het UWV recht hebben op hetzelfde loon als in het tweede ziektejaar. Deze aanname is onterecht.

Terug naar overzicht