Familie-en erfrecht

Camps Advocatuur houdt zich bezig met alle facetten van het personen- en familierecht en mevrouw Mr. I. Koster is in opleiding en aspirant-lid van de vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators). Zij staat u graag bij in een echtscheidingsprocedure of bij ontstane problemen rondom de alimentatie, gezag en een omgangsregeling. Maar ook in erfrechtelijke zaken.

Mevrouw mr. I. Koster gaat oplossingsgericht te werk, zonder dat zij uit het oog verliest dat cliënten een emotioneel proces doormaken. Haar doel is om een zo goed mogelijk resultaat voor haar cliënten te bereiken.

Echtscheiding

Is een advocaat voor u doorgaans verplicht? Ja, bij het vorderen van een echtscheiding is het verplicht om een advocaat in te schakelen. Enkel een advocaat kan een verzoek tot echtscheiding indienen bij de bevoegde rechtbank.

Wanneer schakel ik een advocaat in? Het is verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat in te schakelen. De advocaat kan u adviseren wat er allemaal geregeld moet worden. Omdat een echtscheiding een emotioneel proces is, mist u zelf vaak het overzicht. Indien u wilt scheiden kunt u er voor kiezen samen met uw ex-partner één advocaat in te schakelen. Dit betekent dat u dan samen de scheiding regelt. De advocaat zal samen met u juridisch de echtscheiding doornemen en bespreken welke punten er opgenomen moeten worden in het echtscheidingsverzoek. Uw beider belangen worden gelijk behartigd. Er wordt geen partij gekozen voor één van de partners.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen zelf een advocaat in te schakelen. U kiest hier bijvoorbeeld voor op het moment dat onderling overleg met uw ex-partner niet meer mogelijk is. Samen met de advocaat bespreekt u uw wensen omtrent de scheiding. Uw ex-partner kan dan hetzelfde doen met zijn of haar advocaat. De advocaten zullen, indien mogelijk, met elkaar overleggen om tot een voor beide partijen wenselijke regeling te komen. Lukt dit niet, dan kunnen beide partijen hun wensen voorleggen aan de bevoegde rechtbank.

Alimentatie

Als u gaat scheiden bent u mogelijk ook onderhoudsplichtig ten opzichte van uw kinderen en/of uw ex-partner. Na de scheiding blijft u verplicht om financieel voor elkaar en voor de kinderen te zorgen. Dit kan betekenen dat u alimentatie moet betalen. Deze plicht geldt zowel voor stellen die getrouwd waren, als voor stellen die een geregistreerd partnerschap hadden.

Kinderalimentatie

De bijdrage welke u dient te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders. Een advocaat kan u hierover adviseren. De bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen van de niet verzorgende ouder dient in principe betaald te worden totdat de kinderen 21 jaar worden.

Partneralimentatie

Ook de alimentatieverplichting ten behoeve van uw partner is o.a. afhankelijk van de behoefte van uw partner en de draagkracht van partijen. Het is daarom raadzaam zich te laten adviseren door een advocaat. Een advocaat kan voor u een alimentatieberekening maken waaruit voortvloeit of u op basis van uw inkomen en leefomstandigheden van partijen onderhoudsplichtig bent ten opzichte van uw ex-partner.

Erfrecht

Ook bij het erfrecht spelen emoties vaak de hoofdrol. De afwikkeling van een nalatenschap kan juridisch gecompliceerd zijn. Immers, er kunnen door bijvoorbeeld een testament of bij een nalatenschapsverdeling (gecompliceerde) persoonlijke, juridische en zakelijke problemen ontstaan. Om de juridisch problemen het hoofd te bieden is het verstandig u te wenden tot een advocaat om u in de wirwar van juridische regels te laten begeleiden.